Bảng giá tham khảo các sản phẩm Microsoft

Microsoft đưa ra nhiều gói sản phẩm khác nhau, tùy theo quy mô và nhu cầu sử dụng của từng doanh nghiệp mà lựa chọn các gói sản phẩm cụ thể.

Mức giá áp dụng có thể  thay đổi theo từng thời điểm, số lượng và chương trình khuyến mãi của Microsoft.

Dưới đây là bảng giá các sản phẩm Open License (OLP) phổ biến của Microsoft tại thị trường Việt Nam:

PartNumber

ItemName

Price

CurrencyName

FQC-09478

WinPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine

207

US Dollar

FQC-09525

WinPro 10 SNGL Upgrd OLP NL

207

US Dollar

021-10609

OfficeStd 2019 SNGL OLP NL

454

US Dollar

79P-05729

OfficeProPlus 2019 SNGL OLP NL

618

US Dollar

3YF-00652

OfficeMacStd 2019 SNGL OLP NL

454

US Dollar

543-06601

Outlk 2019 SNGL OLP NL

143

US Dollar

9EA-01044

WinSvrDCCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic Qlfd

6803

US Dollar

9EA-01045

WinSvrDCCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd

851

US Dollar

9EM-00652

WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic

1075

US Dollar

9EM-00653

WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic

136

US Dollar

R18-05767

WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL

37

US Dollar

R18-05768

WinSvrCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL

47

US Dollar

076-05829

Prjct Std 2019 SNGL OLP NL

681

US Dollar

228-11477

SQLSvrStd 2019 SNGL OLP NL

993

US Dollar

359-06865

SQLCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL

231

US Dollar

359-06866

SQLCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL

231

US Dollar

7JQ-01607

SQLSvrEntCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd

15191

US Dollar

7NQ-01564

SQLSvrStdCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd

3962

US Dollar

312-04405

ExchgSvrStd 2019 SNGL OLP N

861

US Dollar

395-04604

ExchgSvrEnt 2019 SNGL OLP NL

4924

US Dollar

381-04492

ExchgStdCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL

 

US Dollar

D86-05868

VisioStd 2019 SNGL OLP NL

304

US Dollar

D87-07499

VisioPro 2019 SNGL OLP NL

584

US Dollar

C5E-01380

VSPro 2019 SNGL OLP NL

 

US Dollar

6VC-03747

WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL

146

US Dollar

6VC-03748

WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL

146

US Dollar

6XC-00437

WinRmtDsktpSrvcsExtConn 2019 SNGL OLP NL Qlfd

14623

US Dollar

76M-01598

SharePointStdCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL

117

US Dollar

76M-01600

SharePointStdCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL

150

US Dollar

76N-03785

SharePointEntCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL

101

US Dollar

76N-03787

SharePointEntCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL

132

US Dollar

76P-01876

SharePointSvr 2016 SNGL OLP NL

8263

US Dollar

H21-03451

PrjctSvrCAL 2016 SNGL OLP NL DvcCAL

206

US Dollar

H21-03453

PrjctSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL

268

US Dollar

H22-02689

PrjctSvr 2016 SNGL OLP NL

6887

US Dollar

R39-01227

WinSvrExtConn 2019 SNGL OLP NL Qlfd

2231

US Dollar