Cảm ơn bạn đã chọn Windows Server Datacenter 2019

Chỉ cần thực hiện theo các bước đơn giản này để bắt đầu:
 Microsoft thường không cho phép tải theo dạng công khai các sản phẩm, bạn sẽ phải sử dụng DVD khi mua hàng hoặc để download vui lòng theo chỉ dẫn các đường link trên sản phẩm của Microsoft Store Pacisoft hoặc theo hướng dẫn sau