Giải thưởng & Chứng nhận

Giải pháp bảo mật Forefront dành cho Exchange Server đã đạt được chứng chỉ của ICSA Labs và được Info Security Products Guide “vinh danh” bằng giải thưởng Global Product Excellence Award 2008 dành cho “Giải pháp bảo mật Thư điện tử xuất sắc toàn cầu”. Tìm hiểu thêm về các giải thưởng trong bảng dưới đây.

 

Sản phẩm

Phần thưởng & Chứng chỉ

Bảo mật máy khách Microsoft Forefront

  • Chứng chỉ của ICSA Labs về Anti-Virus

  • Giải thưởng VB100

  • Chứng chỉ West Coast Labs’ Checkmark

Bảo mật Forefront dành cho Exchange Server

  • Giải thưởng Global Product Excellence Award 2008 dành cho “Giải pháp bảo mật Thư điện tử xuất sắc toàn cầu”

  • Chứng chỉ ICSA Labs Anti-Virus

Bảo mật Forefront dành cho SharePoint

  • Chứng chỉ ICSA Labs Anti-Virus

Internet Security & Acceleration Server

  • Giải thưởng Global Product Excellence Award 2008 dành cho “Giải pháp Tường lửa xuất sắc toàn cầu”

  • Chứng chỉ Common Criteria Evaluation Assurance Level 4+

 

Thành tựu đạt được

Những thành tựu của Microsoft qua các con số

Những thành tựu của Microsoft qua các con số
Những thành tựu của Microsoft qua các con số